MUSICAL BABIES & MUSICAL ENGLISH

 

Nowoczesne zajęcia muzyczno – ruchowe, mające na celu połączenie elementów ułatwiających naukę języka angielskiego z jednoczesnym ukształtowaniem wyczucia rytmu, za pomocą prostych instrumentów muzycznych, a także tańca w formie różnorodnych zabaw i gier dostosowanych do wieku maluszków.

Dzięki zajęciom Musical Babies dziecko rozwija się na różnych płaszczyznach. Według skali Gardnera zabawy z językiem obcym sprzyjają przede wszystkim rozwojowi:

  • INTELIGENCJI JĘZYKOWEJ, poprzez zapoznanie dziecka z łatwymi słowami i zwrotami w języku angielskim, przy użyciu licznych piosenek i rymowanek.
  • INTELIGENCJI MUZYCZNEJ, dzięki zajęciom umuzykalniającym i wykształcającym poczucie rytmu oraz stymulującym synchronizację półkul mózgowych, co według licznych badań przygotowuje mózg do przyszłej nauki czytania, a w szczególności nauki języka obcego.
  • INTELIGENCJI RUCHOWEJ, rozwijającej się podczas tańca oraz ćwiczeń i zabaw usprawniających koordynację ruchową i obie motoryki
  • INTELIGENCJI INTERPERSONALNEJ, poprzez przebywanie w grupie rówieśników, interakcji z innymi osobami, dzielenia się oraz nabywania ogólno przyjętych zasad zachowania społecznego.