ZAJĘCIA SENSORYCZNE

 

ZAJĘCIA SENSORYCZNE wpływają na optymalny rozwój całego organizmu. Podczas tych zajęć stymulujemy wszystkie zmysły u dziecka takie jak: węch, wzrok, dotyk, smak, słuch. Ponadto wspieramy jego konstruktywny rozwój kompetencji intra oraz interpersonalnych, a także dbamy o rozwój kreatywności i twórczego myślenia.

Materiały sensoryczne opierają się tylko i wyłącznie na wykorzystaniu w 100% bezpiecznych produktów spożywczych, dzięki czemu pozwalamy dzieciom uwolnić  ich ekspresje twórczą, bez narzucania żadnych ograniczeń. Dzieci mogą w sposób dowolny łączyć, mieszać i barwić wszystkie dostepne im produkty. Podczas takich zajęć dzieci poznają radość dotykania, ugniatania, a nawet smakowania. Sami tworzą swoje arcydzieła, bez narzucania im żadnych poleceń :-)